CHCI LÉPE ZVLÁDAT HORKO! 

(+420) 720 219 132

Výňatek z obchodních podmínek:
VIII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy je možné do 14 dnů, a to bez udání důvodů. Výjimku tvoří služba, která byla klientovi již zpřístupněna v členské sekci nebo která byla započata před uplynutím této lhůty. U již realizované služby nelze odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz, a to ani dílčí části.

Oznámení o odstoupení od smlouvy je možné zaslat e-mailem na rad.mlynek@gmail.com nebo písemně na adresu Mgr. Radek Mlýnek, Jiráskova 1077/1, 767 01 Kroměříž. Formulář najdete níže: 

Formulář k odstoupení od smlouvy

Mgr. Radek Mlýnek
Jiráskova 1077/1
767 01 Kroměříž
IČO: 06918719

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy, jejímž předmětem je tato služba:

……………………………………………………………………………………

Příjmení: ……………………………..
Jméno: ……………………………..
Datum narození: ……………………………..
Bydliště: ……………………………..
Tel: ……………………………..
E-mail: ……………………………..

V ………………… dne ………………. Podpis klienta: ……….

                                                    (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)