Příkrmy pro optimální vývoj a zdraví dítěte

(+420) 720 219 132

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup digitálních a online produktů (konkrétně e-booků a video-přednášek) prostřednictvím webových stránek www.radekmlynek.com, které provozuje firma Bc. Radek Mlýnek se sídlem Páleníčkova 2884/1, 76701 Kroměříž. IČ 06918719 (dále jen “Prodávající”). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“). 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři. Přijaté objednávky jsou závazné. Po vytvoření objednávky obdrží zákazník informační mail o přijetí objednávky a následně obdrží další e-mail s informacemi k platbě.

IV. Ceny

Prodávající není plátcem DPH, ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou koncové. Součástí dodávky je faktura v elektronické podobě (PDF soubor zaslaný emailem). 

V. Dodací podmínky 

Dodání elektronickou cestou – digitální produkty se dodávají elektronickou cestou - povolením přístupu k videu či dokumentu přes členskou sekci na webu www.radekmlynek.com. 

VI. Platební podmínky 

Bankovním převodem – údaje potřebné k platbě Kupující e-mailem. Přístup k produktům získáte po připsání peněz na účet Prodávajícího. Lhůta aktivace přístupu k produktu je 1 pracovní den od přijetí platby.

VII. Záruční podmínky

Prodej a servis:
Prodej digitálních produktů, vyřizování reklamací a veškerou komunikaci s kupujícím zajišťuje prodávající přes www.radekmlynek.com

Záruka:

Prodávající zaručuje, že přístup k produktům a obsah v nich odpovídá popisu u produktu a že přístup k produktům má Kupující po dohodnutou dobu od aktivace přístupu. Pokud by došlo k problémům s přístupem k produktu, tak se Prodávající zavazuje k tomu, že do 72 hodin zajistí opětovný přístup.

Omezení odpovědnosti:

Kromě výše uvedené záruky jsou produkty dodávány „tak, jak jsou“, tj. bez záruk jakéhokoliv druhu. Prodávající v žádném případě není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé kupujícímu používáním či aplikací informací v digitálních produktech. Odstoupení od smlouvy není možné.

VIII. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetové prodejny, není-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.