Úvodní webinář pro všechny (strava, spánek, stres)

(+420) 720 219 132

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup digitálních a online produktů (konkrétně e-booků a video-přednášek) prostřednictvím webových stránek www.radekmlynek.com, které provozuje firma Mgr. Radek Mlýnek se sídlem Jiráskova 1077/1, 76701 Kroměříž. IČ 06918719 (dále jen “Prodávající”). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“). 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání 

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři. Přijaté objednávky jsou závazné. Po vytvoření objednávky obdrží zákazník informační mail o přijetí objednávky a následně obdrží další e-mail s informacemi k platbě.

IV. Ceny 

Prodávající není plátcem DPH, ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou koncové. Součástí dodávky je faktura v elektronické podobě (PDF soubor zaslaný emailem). 

V. Dodací podmínky 

Dodání elektronickou cestou – digitální produkty se dodávají elektronickou cestou - povolením přístupu k videu či dokumentu přes členskou sekci na webu www.radekmlynek.com. 

VI. Platební podmínky 

Bankovním převodem – údaje potřebné k platbě Kupující e-mailem. Přístup k produktům získáte po připsání peněz na účet Prodávajícího. Lhůta aktivace přístupu k produktu je 1 pracovní den od přijetí platby.

VII. Záruční podmínky

Prodej a servis: 
Prodej digitálních produktů, vyřizování reklamací a veškerou komunikaci s kupujícím zajišťuje prodávající přes email: rad.mlynek@gmail.com, telefon: +420 720 219 132 nebo osobně či písemně v sídle prodávajícího: Jiráskova 1077, Kroměříž 76701

Záruka: 

Prodávající zaručuje, že přístup k produktům a obsah v nich odpovídá popisu u produktu a že přístup k produktům má Kupující po dohodnutou dobu od aktivace přístupu. Pokud by došlo k problémům s přístupem k produktu, tak se Prodávající zavazuje k tomu, že do 72 hodin zajistí opětovný přístup po zjištění potíží s přístupem. Kontaktovat lze Prodávajícího na emailu: rad.mlynek@gmail.com nebo na telefonu + 420 720 219 132 

Omezení odpovědnosti: 

Prodávající není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé kupujícímu používáním či aplikací informací v digitálních produktech. Odstoupení od smlouvy viz bod VIII.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy je možné do 14 dnů, a to bez udání důvodů. Výjimku tvoří služba, která byla klientovi již zpřístupněna v členské sekci nebo která byla započata před uplynutím této lhůty. U již realizované služby nelze odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz, a to ani dílčí části. Oznámení o odstoupení od smlouvy je možné zaslat e-mailem na rad.mlynek@gmail.com nebo písemně na adresu Mgr. Radek Mlýnek, Jiráskova 1077/1, 767 01 Kroměříž. Formulář naleznete v odkaze zde

IX. Mimosoudní řešení sporů

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - příslušný úřad k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

X. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetové prodejny, není-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.